รหัสกิจกรรม : CT0044

📍 สถานที่ : เกาะล้าน พัทยา

⏲️ ระยะเวลา : 2-3 ชั่วโมง

💰 ราคา : เริ่มต้น 600 บาท

  • ดำน้ำชมปะการัง รอบเกาะล้าน
  • กิจกรรมสุดมันส์มากมาย

 

เวลาเปิด-ปิด
สนามเปิดทุกวันเวลา 10.00 – 18.00 น.

โปรแกรม 1 : ดำน้ำเกาะไผ่ 850
ใช้เวลา 3 ชม.
มี 2 รอบ
– รอบ 9.30 น.
– รอบ 13.30 น.

โปรแกรม 2 : ดำน้ำเกาะไผ่ 1,150
ใช้เวลา 3 ชม.
มี 2 รอบ
– รอบ 9.30 น.
– รอบ 13.30 น.

** โปรแกรม 1 และ 2 >> คนไม่ถึง 10 คนใช้ Speed Boat คน 10+ ใช้ Yatch

โปรแกรม 3 : ดำน้ำเกาะสาก + เครื่องเล่น
ใช้เวลา 2 ชม.
3 รอบ
– รอบ 9.00
– รอบ 12.00
– รอบ 14.00

โปรแกรม 4 : ดำน้ำเกาะสาก
ใช้เวลา 2 ชม.
3 รอบ
– รอบ 9.00
– รอบ 12.00
– รอบ 14.00

โปรแกรม 1 : ดำน้ำเกาะไผ่ 850
ราคา 1,250.- 

โปรแกรม 2 : ดำน้ำเกาะไผ่ 1,150
ราคา 1,650.- 

โปรแกรม 3 : ดำน้ำเกาะสาก + เครื่องเล่น
ราคา 900.- 

โปรแกรม 4 : ดำน้ำเกาะสาก
ราคา 600.- 

โปรแกรม 1 : ดำน้ำเกาะไผ่ 850
 ล่องเรือยอร์ชชมเกาะไผ่
 อุปกรณ์ดำน้ำ
 โดนัทลาก
 บอร์ด
 พร้อพถ่ายรูป
 น้ำดื่ม/น้ำผลไม้
 ข้าวผัด
 ส้มตำ(พร้อมพนักงานทำให้ทาน)
 น้ำแข็ง
 ผลไม้
 รูปถ่าย

โปรแกรม 2 : ดำน้ำเกาะไผ่ 1,150
 สปีดโบ๊ทรับ-ส่ง ไปกลับพัทยา-เกาะล้าน
 อุปกรณ์ดำน้ำ
 โดนัทลาก
 ซับบอร์ด
 พร้อพถ่ายรูป
 น้ำดื่ม/น้ำผลไม้
 ส้มตำ,อาหารกลางวัน (lunch box)
 น้ำแข็ง
 ผลไม้
 รูปถ่าย

โปรแกรม 3 : ดำน้ำเกาะสาก + เครื่องเล่น
สิ่งที่ได้รับ
 ดำน้ำ
 เครื่องเล่นบนผิวน้ำ
 เจ็ทสกี
 บานาน่าโบ๊ท
 น้ำดื่ม
 รูปถ่าย

โปรแกรม 4 : ดำน้ำเกาะสาก
 อุปกรณ์ดำน้ำ
 เครื่องเล่นบนผิวน้ำ
 รูปถ่าย
 น้ำดื่ม
 พนักงานดูแล

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท