รหัสกิจกรรม : CT0003

📍 สถานที่ : เขาใหญ่

🧍 จำนวนผู้เล่น : รอบละไม่เกิน 4 คน

💰 ราคา : เริ่มต้น 7,500 บาท

  • กระโดดออกจากเครื่อบิน ที่ความสูง 13,000 ฟุต
  • ดื่มด่ำกับโอเชี่ยนวิวแบบพาโนรามา
  • สนุกสนานกับการลอยตัวอยู่บนอากาศ
  • ใบประกาศนียบัตรผ่านการกระโดดร่ม

พิเศษ ! ในเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้น ใช้โค้ดส่วนลด FLYMAY22 เพื่อลด Gold Package เหลือเพียง 11,990 บาท

 

พิกัด Skydive Thailand

https://g.page/skydivethai?share

 

ระเบียบการกระโดดร่ม
• ผู้ที่มาทำกิจกรรมต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 12-17 ปีต้องนำผู้ปกครองมาเซ็นยินยอมด้วย
• ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาแสดงกับเจ้าหน้าที่
• น้ำหนักระหว่าง 90-101 กิโลกรัมต้องจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
น้ำหนักระหว่าง 102-113 กิโลกรัมต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท
• ห้ามดื่มแอลกอฮอล์มาก่อน 24 ชั่วโมง
• ห้ามดำน้ำมาก่อน 24 ชั่วโมง
• สวมใส่กางเกงและรองเท้าผ้าใบ
• ห้ามใส่กระโปรง เดรส ที่เป็นอุปสรรคในการใส่อุปกรณ์

 

Package

Skydive Only (7,500 / Person)
– กระโดดร่มออกจากเครื่องบินบนความสูง 13,000 ฟุต
– ครูฝึกประกบส่วนตัว
– ชมทัศนียภาพวิวชายหาด ทะเล เกาะต่างๆ
– สนุกสนานกับการลอยตัวอยู่บนอากาศ
– สนุกสนามกับการร่อนร่มลงสู่พื้น
– ใบประกาศนียบัตรผ่านการกระโดดร่ม
– เสื้อยืดคุณภาพดี Skydive Thailand
Silver Package (10,400 / Person)
– กระโดดร่มออกจากเครื่องบินบนความสูง 13,000 ฟุต
– ครูฝึกประกบส่วนตัว
– ชมทัศนียภาพวิวชายหาด ทะเล เกาะต่างๆ
– สนุกสนานกับการลอยตัวอยู่บนอากาศ
– สนุกสนามกับการร่อนร่มลงสู่พื้น
– ใบประกาศนียบัตรผ่านการกระโดดร่ม
– เสื้อยืดคุณภาพดี Skydive Thailand
– วีดีโอสัมภาษณ์ก่อนขึ้นโดด
– รูปภาพจากล้องข้อมือ 20-30 รูป
– กล้องวีดีโอจากข้อมือครูฝึก”
Gold Package (12,600 / Person)
– กระโดดร่มออกจากเครื่องบินบนความสูง 13,000 ฟุต
– ครูฝึกประกบส่วนตัว
– ชมทัศนียภาพวิวชายหาด ทะเล เกาะต่างๆ
– สนุกสนานกับการลอยตัวอยู่บนอากาศ
– สนุกสนามกับการร่อนร่มลงสู่พื้น
– ใบประกาศนียบัตรผ่านการกระโดดร่ม
– เสื้อยืดคุณภาพดี Skydive Thailand
– วีดีโอสัมภาษณ์ก่อนขึ้นโดด
– รูปภาพจากล้องข้อมือ 20-30 รูป
– กล้องวีดีโอจากข้อมือครูฝึก
– วีดีโอและภาพถ่ายจากนักโดดร่มอาชีพ
– รูปถ่ายบนอากาศ 100 – 200 รูป

 

 

 กระโดดร่มออกจากเครื่องบินบนความสูง 13,000 ฟุต
 ครูฝึกประกบส่วนตัว
 ชมทัศนียภาพวิวชายหาด ทะเล เกาะต่างๆ
 สนุกสนานกับการลอยตัวอยู่บนอากาศ
 สนุกสนามกับการร่อนร่มลงสู่พื้น
ใบประกาศนียบัตรผ่านการกระโดดร่ม
 เสื้อยืดคุณภาพดี Skydive Thailand
 วีดีโอสัมภาษณ์ก่อนขึ้นโดด
 รูปภาพจากล้องข้อมือ 20-30 รูป
 วีดีโอและภาพถ่ายจากนักโดดร่มอาชีพ
 รูปถ่ายบนอากาศ 100 – 200 รูป

 

มาตรฐานความปลอดภัย
 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศจากกระทรวงคมนาคม
 ใบอนุญาตให้ปฏิบัติการบินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 ครูฝึกต่างชาติทุกท่านมีใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานอย่างถูกต้อง
 ครูฝึกทุกท่านมี License จากสมาคมกระโดดร่มแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (USPA)
 ครูฝึกตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี
 Drop zone ปฏิบัติตามมาตรฐานสมาคมกระโดดร่มแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (USPA)

1. การจองตั๋วสามารถทำได้ 2 วิธี
1.1 สามารถจองที่ปุ่มสีแดงได้เลย สำหรับ Gold Package บินในเดือนพฤษภาคม 65 ใช้โค้ดส่วนลด FLYMAY22 เพื่อลดราคาเหลือ 11,990 บาท
1.2 ชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อไปจองวันเมื่อคุณพร้อม
4. โอนจ่ายส่วนที่เหลือก่อนบินอย่างน้อย 1 วัน หรือ จ่ายด้วยบัตรเครดิต ณ วันเข้าใช้บริการ (บัตรกสิกรผ่อน 0% 3 – 6 เดือน)
5. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
6. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
7. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
8. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
9. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท