รหัส package : CT0060

📍 สถานที่ : หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

⏲️ ระยะเวลา : Package 3 วัน 2 คืน

💰 ราคา : เริ่มต้น 4,300 บาท / ท่าน

ยินดีต้อนรับสู่ A Tropical Seaside Resort ชีวิตที่เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา หมุนรอบล็อบบี้แบบเปิดโล่งที่มีทัศนียภาพกว้างไกลของ หาดทรายชะอำที่ทอดยาวออกไปในระยะทางที่มีหมอกหนา ทางเดินที่คดเคี้ยวจากล็อบบี้นำไปสู่สระว่ายน้ำ แบบลากูนของรีสอร์ท สนามหญ้าเขียวชอุ่ม และทัศนียภาพ 180 องศาอันตระการตาของทะเล

[ เงื่อนไขการเข้าพัก ]

– ระบุวันเข้าพักก่อนเดินทางล่วงหน้า 30 วัน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ห้องพักเต็ม

– หากระบุวันเข้าพักทันที ชำระเต็ม 100%

– ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาไทยบาทสุทธิต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีแล้ว

– ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อการเข้าพัก

– ราคาแพ็คเกจนี้สําหรับผู้ที่ มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่พํานักอยู่ในประเทศไทยเท่านั่น (กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือ Work Permit ขณะทําการจองและลงทะเบียนเข้าพัก)

– ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

– สิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น Afternoon Tea Set หรือ 3 Courses of Private Dinner ขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกของรีสอร์ทสำหรับแพ็กเกจ

– 3 Courses of Private Dinner จะจัดอยู่ในห้องอาหารที่ทางรีสอร์ทกำหนดให้ ไม่ใช่การทานอาหารภายในห้องพัก

จอง

 [ รูปแบบห้องพัก ]

✨ พิเศษ Free upgrade จากห้อง Garden room 4,300 บาท ต่อท่าน เป็นห้อง Lagoon View ✨

( ขอสงวนสิทธิ์การ upgrade ห้องในกรณีที่มีห้อง Lagoon View ว่างในวันที่ท่านเข้าพัก เท่านั้น)

 [ Extra Bed ]

▶️ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 1,900 บาท / ท่าน

▶️เด็กอายุระหว่าง 3 – 12 ปี 1,900 บาท / ท่าน

▶️ เด็กอายุระหว่าง 0-12 ปี (share bed) ฟรี สำหรับท่านแรก ท่านที่สองคิด 350 บาท สำหรับค่าอาหารเช้า

 [ หมายเหตุ ]

– upgrade เป็นห้อง Lagoon Access เพิ่มเงิน 3000 บาท/ห้อง

– เข้าพักวันเสาร์ ,วันหยุดยาวติดต่อกัน ,วันหยุกนักขัตฤกษ์ คิดเพิ่ม 1000 บาท/ห้อง / วัน

– ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

– ประกันเดินทาง ประกันชีวิต

– ตั๋วเรือไป-กลับเกาะหมาก

– ฟรี!! ค่าเข้าบาร์กลางน้ำ

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด และ หากลูกค้าระบุวันเข้าพัก ต้องชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดทันที
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท