รหัสกิจกรรม : CT1032

📍 สถานที่ : เกาะเต่า จ. สุราษฎร์ธานี

💰 ราคา : เริ่มต้น 800 บาท

  • ดำน้ำรอบเกาะเต่า 4 จุดเด็ด อ่าวมะม่วง อ่าวหินวง อ่าวลึก อ่าวฉลาม
  • มีโอกาสพบฉลามคีบดำ และน้องเต่า 100 ปี 100%
  • ความสวยงามของปะการังที่สมบูรณ์ที่สุด และ ปลาอีกหลายสายพันธุ์
  • ลอดช่องหินชนกันที่อ่าวหินวง ถ้าโชคดีอาจเจอฉลามวาฬอีกด้วย!!!

รถรับส่งทุกที่บนเกาะเต่า ฟรี!!!
จองเรือไปเกาะเต่า
https://ferryadvice.com/th/island-timetable/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2-kohtao

จากปกติ 1,200 บาท ลดเหลือ 800 บาท
ดำได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 64

 พาแวะเกาะนางยวน (ขึ้นจุดชมวิวทะเลแหวกสุด Unseen)
 อาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์บนเรือ ตักกันแบบเอาให้อิ่มไปเลย
 ดำน้ำ 4 จุดเด็ด อ่าวมะม่วง อ่าวหินวง อ่าวลึก อ่าวฉลาม
 ผลไม้ตามฤดูกาลหนึ่งเซ็ทจุก ๆ หลังดำน้ำเสร็จ
 รถรับส่งทุกที่บนเกาะเต่า ฟรี!!!
 ประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง 1,000,000 ล้านบาท
 บนเรือมี slider ให้เล่นสนุก ๆ

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำท่านละ 299 บาทเพื่อเป็นการจองสิทธิ์
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท