รหัสกิจกรรม : CT0066

📍 สถานที่ : ถ้ำเพชรหาดทรายแก้ว จ. สระแก้ว

⏲️ ระยะเวลา : ประมาณ 4 ชั่วโมง

🧍 จำนวนผู้เล่น : รอบละไม่เกิน 5 คน

💰 ราคา : เริ่มต้น 900 บาท

 

  โรยตัวลงถ้ำสูง 40 เมตร จ.สระแก้ว 
– – – – – – – – – – – –
สายลุยไม่ต้องคุยให้เสียเวลา  มาลุยกันเลยกับกิจกรรมโรยตัว ที่ใครๆก็ไปได้ 
ที่นี่คือ ถ้ำเพชรหาดทรายแก้ว จังหวัดสระแก้ว นี่เอง
– – – – – – – – – – – –  
 เปิดทั้งหมด 2 รอบ
– เช้า 8.00-12.00 น.
– บ่าย 13.00-17.00 น.

** รับได้ไม่เกินรอบละ 5 ท่าน  **
>> จองรอบโรยตัวโดยการมัดจำ 50% จากรูทที่เลือก<<
– – – – – – – – – – – –
 Route Trekking + Abseiling 

 รูท 1: ผาถ้ำหาดทรายแก้ว (โรยตัว 1 ครั้ง)
 รูท 2: ผาถ้ำหาดทรายแก้ว + ผาคู่  (โรยตัว 2 ครั้ง)
 รูท 3: ผาถ้ำหาดทรายแก้ว + ผาคู่ + ลงถ้ำฯ (โรยตัว 3 ครั้ง **โรยตัวจากปากปล่อยถ้ำสูง 40 เมต​ร**)
– – – – – – – – – – – –

 เงื่อนไข 
กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ
– – – – – – – – – – – –

สถานที่ : ถ้ำเพชรหาดทรายแก้ว จ.สระแก้ว

ราคารวมประกันภัย
ราคาต่อ 1 ท่าน (ราคานี้สำหรับ 5 ท่าน/กรุ๊ป)

เส้นทาง ราคา
รูท 1: ผาถ้ำหาดทรายแก้ว 900
รูท 2: ผาถ้ำหาดทรายแก้ว + ผาคู่ 1,400
รูท 3: ผาถ้ำหาดทรายแก้ว + ผาคู่ + ลงถ้ำฯ 1,900

 

ประกันภัย
✅ มีน้ำเปล่า + ของทานเล่น

✅ มีอุปกรณ์ให้ทั้งหมด

ผู้เชี่ยวชาญมีใบอนุญาตนำทาง

สอนก่อนโรยตัวเพื่อความปลอดภัย

ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท