รหัสกิจกรรม : CT0039

📍 สถานที่ : อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

⏲️ ระยะเวลา : 15-20 นาที

🧍 จำนวนผู้เล่น : รอบละไม่เกิน 2 คน

💰 ราคา : เริ่มต้น 4,200 บาท

  • บินพารามอเตอร์วิวสวยที่สุดในเชียงใหม่ ที่ความสูง 1,500 ฟุต
  • เต็มอิ่มกับทัศนียภาพร้อยล้านวิว (เขื่อน ภูเขา ไร่นา)
  • สัมผัสความสวยงามของรีสอร์ทภูสันฟ้า 360 องศา
  • ราคาพิเศษสุดๆ สำหรับบินพารามอเตอร์ + ที่พัก Standard Villa with Mountain View

เวลาเปิด-ปิด
สนามเปิดทุกวันโดยให้บริการบิน 2 รอบ
เช้า : 07.30 – 09.30 น.
บ่าย : 16.00 – 18.30 น.

Package
1. Pacakge A : บินพารามอเตอร์อย่างเดียว
– บินพารามอเตอร์
– คอฟฟี่เบรค

2. Package B : บินพารามอเตอร์พร้อมที่พัก
– บินพารามอเตอร์
– ที่พักห้อง Standard Villa with moutain 1 คืน
– อาหารเช้า + คอฟฟี่เบรค
– สามารใช้ Facility ได้ทุกอย่างในรีสอร์ท

** Package A และ B ไม่รวมช่างภาพบินตามถ่าย และรถรับส่ง

รายละเอียดกิจกรรม
– กิจกรรมจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม.
– บินที่ความสูง 1,500 ฟุต
– เตรียมตัว 10 นาที
– ใช้เวลาบินประมาณ 15-20 นาที
– รับรูป 15 นาที (วางภาพไว้บน google drive 5 วันลบทิ้ง)
– รวมรูปและวีดิโอจากโกโปร (รูปมุมเซลฟี่)

ความปลอดภัย
– อุปกรณ์ทุกอย่างได้รับการรับรองจากกรมการบิน
– นักบินทุกคนมี license
– จำกัดน้ำหนัก 130 กก.
– กรณีเกิดอุบัติเหตุรักษาฟรี 800,000 บาท
– กรณีเสียชีวิต 1,700,000 บาท
– กรณีฝนตก ให้รอ standby ที่ clubhouse ประมาน 40 นาที
– ถ้า นักบินแจ้งว่าไม่ปลอดภัยที่จะทำการบินหลังฝนตก เราจะเลื่อนเป็นบินวันรุ่งขึ้น

การเดินทาง
1. เดินทางโดยรถส่วนตัวมาที่สนาม (ควรมาถึงสนามตั้งแต่ 6.00 น. ไม่เกิน 8.30 น.)
2. มีบริการรับส่งเฉพาะในตัวเมือง จากจุดนัดพบ – สนามกิจกรรมจุดนัดพบ 2 จุด
1) แม๊คโดนัลท่าแพ
2) ห้างเมย่า

สถานที่
ภูสันฟ้ารีสอร์ท อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
Location : https://goo.gl/maps/t8qPDQTiySczuPaL7

 

 

Package A
ไม่รวมรถรับส่ง
ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,200.-
เด็กนั่งตัก ท่านละ 1,500.- 
รวมรถรับส่ง
ผู้ใหญ่. ท่านละ 4,500.- 
เด็กนั่งตัก ท่านละ 1,500.- 
**เด็กนักตักผู้ปกครอง อายุไม่เกิน 5 ขวบ และสูงไม่เกิน 120 ซม.

Pacakge B
คนเดียว ท่านละ 7,000.-
2 คนขึ้นไป ท่านละ 5,500.-

ช่างภาพบินตามถ่าย
ท่านละ 2,000.- / ท่าน

 

ประกันภัย
 กรณีเกิดอุบัติเหตุรักษาฟรี 800,000 บาท

 กรณีเสียชีวิต 1,700,000 บาท

 รวมรูปและวิดีโอจากโกโปร (มุมเซลฟี่)

 อุปกรณ์ทุกอย่าง ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการบิน

 นักบิน Paramotor ซึ่งทุกคนมี license

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท
8. ต้องระบุวันเข้าพักทันที พร้อมชำระเงินเต็มจำนวน
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก Package และห้องพักทุกในกรณี
10. หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์ COVID-19 ทางรีสอร์ทสามารถให้เลื่อนเข้าพักออกไปตามระยะเวลาที่ทางรีสอร์ทกำหนด ทั้งนี้จะต้องประกาศ Lock Down โดยรัฐบาลเท่านั้น
11. หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี ต้องชำระ Vat 7% และภาษีท้องถิ่น 1%