รหัสกิจกรรม : CT0077

📍 สถานที่ : บ้านขอน จ. น่าน

⏲️ ระยะเวลา : 15-20 นาที

🧍 จำนวนผู้เล่น : รอบละไม่เกิน 1 คน

💰 ราคา : เริ่มต้น 3,500 บาท

  •  บิน Paramotor ที่ความสูงกว่า 1,500 ฟุต นานถึง 20-25 นาที
  • ชมวิวสูงๆ สวยๆ แบบ 360 องศา
  • บันทึกทุกความรู้สึกและบรรยากาศตลอดทุกวินาทีที่เราบินอยู่บนทัองฟ้าด้วย GoPro HERO9
  • ฟรี! รถรับส่งระหว่างสนาม-ที่พักในอำเภอปัว

 

เวลาเปิด-ปิด
สนามเปิดทุกวันเวลา 6.30 – 18.00 น. โดยให้บริการบิน 2 รอบ
รอบบินปกติ
เช้า : 7.00 – 10.00 น.
บ่าย : 16.00 – 17.00 น.
รอบพิเศษ
Sunrise : 6.00 – 7.00 น.
Sunset : 17.00 – 18.00 น.

 

รายละเอียดกิจกรรม
– กิจกรรมจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม.
– บินที่ความสูง 500-1,500 ฟุต
– เตรียมตัว 10 นาที
– ใช้เวลาบินประมาณ 15-20 นาที ตามสภาพอากาศ
– รับรูป 15 นาที (วางภาพไว้บน google drive 5 วันลบทิ้ง)
– รวมรูปและวีดิโอจากโกโปร (รูปมุมเซลฟี่)

 

ความปลอดภัย
– อุปกรณ์ทุกอย่างได้รับการรับรองจากกรมการบิน
– นักบินทุกคนมี license
– จำกัดน้ำหนัก 130 กก.
– กรณีเกิดอุบัติเหตุรักษาฟรี 800,000 บาท
– กรณีเสียชีวิต 1,700,000 บาท
– กรณีฝนตก ให้รอ standby ที่ clubhouse ประมาน 40 นาที
– ถ้า นักบินแจ้งว่าไม่ปลอดภัยที่จะทำการบินหลังฝนตก เราจะเลื่อนเป็นบินวันรุ่งขึ้น

 

การเดินทาง
เดินทางโดยรถส่วนตัวมาที่สนาม (รอบเช้าควรมาถึงสนามตั้งแต่ 6.30 น. ไม่เกิน 7.30 น.)
* รอบ sunset รับเวลา 5:30-6:30 น. ตามเวลาท้องถิ่นผัดแปลตามฤดูกาล

 

 

รอบบินปกติ
ท่านละ 3,500.- 

รอบพิเศษ
ท่านละ 4,500.- 

ประกันภัย
 กรณีเกิดอุบัติเหตุรักษาฟรี 800,000 บาท

 กรณีเสียชีวิต 1,700,000 บาท

 รวมรูปและวิดีโอจากโกโปร (มุมเซลฟี่)

 อุปกรณ์ทุกอย่าง ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการบิน

 นักบิน Paramotor ซึ่งทุกคนมี license

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท