รหัสกิจกรรม : CT0089

📍 สถานที่ : อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

⏲️ ระยะเวลา : 15-20 นาที

🧍 จำนวนผู้เล่น : รอบละไม่เกิน 1 คน (อายุ 18+)

💰 ราคา : 3,500 บาท

  •  บิน Paramotor ที่ความสูง 1,500 ฟุต นานถึง 20-25 นาที
  • ชมวิวสูงๆ สวยๆ แบบ 360 องศา ดูวิวทุ่งนา วัดถ้ำเสือ และเขื่อนแม่กลอง!
  • บันทึกทุกความรู้สึกและบรรยากาศตลอดทุกวินาทีที่เราบินอยู่บนทัองฟ้าด้วย GoPro

 

– บินภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าจอง

– ลูกค้ากรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนหลังจองเพื่อดำเนินการแจ้งประกันภัยก่อนบิน

– เด็กบินได้ต้อง 10 ขวบขึ้นไปและเซ็นอนุญาตโดยผู้ปกครอง

– น้ำหนักผู้เล่นจำกัดไม่เกิน 75 kg

 

 

 

ราคารวมประกันภัย
ราคาต่อ 1 ท่าน

รอบปกติ (เช้า/เย็น)

ราคาท่านละ 3,500 บาท

 

ประกันอุบัติเหตุ

 รวมรูปและวิดีโอจากโกโปร (มุมเซลฟี่)

 อุปกรณ์ทุกอย่าง ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการบิน

 นักบิน Paramotor ซึ่งทุกคนมี license

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท