รหัสกิจกรรม : CT0030

📍 สถานที่ : ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

⏲️ ระยะเวลา : 15-20 นาที

🧍 จำนวนผู้เล่น : รอบละไม่เกิน 2 คน

💰 ราคา : เริ่มต้น 3,500 บาท

  • สัมผัสอากาศเย็นๆที่ความสูง 1,500 ฟุต
  • ชมวิวมุมสูง สิงห์ปาร์ค,วัดร่องขุ่น,ไร่ชา และ พระพุทธรูปองค์ใหญ่
  • เก็บภาพความประทับใจด้วยช่างกล้องมืออาชีพ

เวลาเปิด-ปิด
สนามเปิดทุกวันเวลา 6.30 – 18.00 น. โดยให้บริการบิน 2 รอบ
รอบบินปกติ
เช้า : 7.00 – 10.00 น.
บ่าย : 16.00 – 17.00 น.
รอบพิเศษ
Sunrise : 6.00 – 7.00 น.
Sunset : 17.00 – 18.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม
– กิจกรรมจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม.
– บินที่ความสูง 500-1,500 ฟุต
– เตรียมตัว 10 นาที
– ใช้เวลาบินประมาณ 15-20 นาที ตามสภาพอากาศ
– รับรูป 15 นาที (วางภาพไว้บน google drive 5 วันลบทิ้ง)
– รวมรูปและวีดิโอจากโกโปร (รูปมุมเซลฟี่)

ความปลอดภัย
– อุปกรณ์ทุกอย่างได้รับการรับรองจากกรมการบิน
– นักบินทุกคนมี license
– จำกัดน้ำหนัก 130 กก.
– กรณีเกิดอุบัติเหตุรักษาฟรี 500,000 บาท
– กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท
– กรณีฝนตก ให้รอ standby ที่ clubhouse ประมาน 40 นาที
– ถ้า นักบินแจ้งว่าไม่ปลอดภัยที่จะทำการบินหลังฝนตก เราจะเลื่อนเป็นบินวันรุ่งขึ้น

การเดินทาง
1. เดินทางโดยรถส่วนตัวมาที่สนาม
2. ฟรี !! บริการรถรับส่ง ที่พัก – สนามกิจกรรม

สถานที่ : ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
Location: https://goo.gl/maps/P1fdfQjdsBi8fBVL6

รอบบินปกติ
ท่านละ 3,500.- 

รอบพิเศษ
ท่านละ 4,500.-

ช่างภาพบินตามถ่าย
ราคา 2,500.- มัดจำ 500.-
* สามารถถ่ายได้ 2 ท่าน

ประกันภัย
 กรณีเกิดอุบัติเหตุรักษาฟรี 800,000 บาท

 กรณีเสียชีวิต 1,700,000 บาท

 รวมรูปและวิดีโอจากโกโปร (มุมเซลฟี่)

 อุปกรณ์ทุกอย่าง ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการบิน

 นักบิน Paramotor ซึ่งทุกคนมี license

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท