รหัสกิจกรรม : CT0036

📍 สถานที่ : เกาะล้าน

⏲️ ระยะเวลา : 20 นาที

🧍 จำนวนผู้เล่น : 1 คน

💰 ราคา : เริ่มต้น 2,500 บาท

  • ชมวิวเกาะล้าน แบบ 360 องศา ที่ความสูง 1,000 ฟุต
  • บริการ รถ รับ- ส่ง ฟรี จากท่าเรือ หรือ ที่พัก
  • บินด้วยความอุ่นใจไปกับนักบินมืออาชีพ

เวลาเปิด-ปิด
สนามเปิดทุกวันเวลา 6.30 – 18.00 น. โดยให้บริการบิน 2 รอบ

รอบบินปกติ
เวลา : 11.00 – 17.00 น.

รอบพิเศษ
Sunset : 17.00 – 18.00 น.

 

รายละเอียดกิจกรรม

– บินที่ความสูง 1,000 ฟุต
– เตรียมตัว 10 นาที
– ใช้เวลาบินประมาณ 10-15 นาที ตามสภาพอากาศ

ราคารวมประกันภัย
รอบปกติ
เวลา : 11.00 – 17.00 น.
ราคาท่านละ  2,500.-

รอบSunset ** ราคาไม่รวมในโปร **
เวลา : 17.00 – 18.00 น.
ราคาท่านละ 4,000.-
(รับวันละ 4 ที่นั่งเท่านั้น)

มีบริการเช่ากล้องโกโปร 500 บาท บินเสร็จลูกค้าสามารถนำเมมกลับบ้านได้เลย

ประกันภัย
 กรณีเกิดอุบัติเหตุรักษาฟรี 800,000 บาท

 กรณีเสียชีวิต 1,700,000 บาท

 รวมรูปและวิดีโอจากโกโปร (มุมเซลฟี่)

 อุปกรณ์ทุกอย่าง ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการบิน

 นักบิน Paramotor ซึ่งทุกคนมี license

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท