รหัส package : CT0057

📍 สถานที่ : ม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ⏲️ ระยะเวลา : Package 3 วัน 2 คืน 💰 ราคา : เริ่มต้น 7,100 บาท / ห้อง

เรียวกังบนภูเขา ที่ระดับความสูง 1200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่ามกลางภูมิประเทศที่เขียวขจี โอบรับพระนิพพานในพื้นที่ที่ชนบทอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่สงบสุข พักผ่อน และอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ในขณะที่สัมผัสประสบการณ์การผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง พิธีกรรมออนเซ็นของญี่ปุ่นและวัฒนธรรมภาคเหนือของไทย

[ เงื่อนไขการเข้าพัก ]

– ระบุวันเข้าพักก่อนเดินทางล่วงหน้า 30 วัน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ห้องพักเต็ม

– หากระบุวันเข้าพักทันที ชำระเต็ม 100%

– ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาไทยบาทสุทธิต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีแล้ว

– ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อการเข้าพัก

– ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

– เข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ธันวาคมนี้ เท่านั้น

[ รูปแบบห้องพัก ]

ห้อง Grand Mountain view ราคาเริ่มต้นที่ 7,100/ ห้อง

ห้อง Imperial Onsen Suite ราคาเริ่มต้นที่ 14,300/ห้อง

ห้อง Royal Residence ราคาเริ่มต้นที่ 23,800/ห้อง

 [ Extra Bed ]

▶️ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 2,200 บาท / ท่าน

▶️ เด็ก (อายุ 3-11ปี) 1,100 บาท / ท่าน

▶️ เด็ก (อายุ 1-3 ปี) คิดเพียงค่าอาหารเช้า 300 / ท่าน

 [ หมายเหตุ ]
– Grand Mountain view จำกัดการเข้าพัก 4 ท่าน โดยท่านที่ 3-4 จะคิดราคาเตียงเสริม

– Imperial Onsen Suite จำกัดการเข้าพัก 3 ท่าน โดยท่านที่ 3 จะคิดราคาเตียงเสริม

– Royal Residence จำกัดการเข้าพัก 5 ท่าน โดยท่านที่ 3-5 จะคิดราคาเตียงเสริม

✅ อาหารเช้า

✅ ออนเซนส่วนกลาง

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด และ หากลูกค้าระบุวันเข้าพัก ต้องชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดทันที
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท