รหัสกิจกรรม : CT0067

📍 สถานที่ : เกาะล้าน พัทยา

💰 ราคา : เริ่มต้น 4,500 บาท

  • ทานซาซิมิบนเรือสปีด​โบทส่วนตัว แบบเหมาลำไปเลย!!!

 

มีให้เลือก 2 รอบ รอบละ 4 ชั่วโมง
🌞รอบเช้า 9.00-13.00 น
🌥️ รอบบ่าย 14.00-18.00 น.

 

 

ราคา

Package 1 : ขึ้นเรือฝั่งเกาะล้าน เหมาลำ 4,500 บาท (ปกติ 5,500 บาท)
– ขึ้นได้ 1-5 คน
– คนต่อไป คิดเพิ่มคนละ 800 บาท​ ( คนที่ 1-5 มัดจำ 500 บาท  คนที่ 6 ขึ้นไป มัดจำคนละ 300 บาท)

Package 2 : ขึ้นเรือฝั่งพัทยา เหมาลำ 10,500 บาท (ปกติ 12,500 บาท)
– ขึ้นได้ 1-5 คน
– คนต่อไป คิดเพิ่มคนละ 800 บาท ( คนที่ 1-5 มัดจำ 1,000 บาท  คนที่ 6 ขึ้นไป มัดจำคนละ 300 บาท)​​
– รับส่งจากพัทยามากกว่า 12 คนขึ้นไป ต้องใช้เป็นเรือลำใหญ่ 2 เครื่องยนต์ เพิ่ม 2,500 บาท

 

ประกันภัย
✅ ฟรี Floating Omakase #ถาดอาหารเสริฟบนน้ำ
✅  กุ้งมังกรซาซิมิ ขีดเส้นใต้อีกรอบว่ากุ้งมังกร​​
✅  อุปกรณ์​ดำน้ำ แว่นตา สน๊อกเกิ้ล เสื้อชูชีพ​
✅ พร๊อพปิกนิคถ่ายรูปเก๋ๆ
✅ น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำแข็ง ผลไม้ แตงโม ฟรี
✅ น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด โชยุ วาซาบิ
✅ บริการถ่ายรูปใต้น้ำแบบไม่อั้นตลอดทริป
✅ อุปกรณ์​ตกปลา ตกหมึก
✅ ลำโพง JBL ฟังเพลงแบบชิวๆ บนเรือส่วนตัว
✅ Staff ดูแล 2 คน
✅ บอร์ดยืนพาย
✅ ห่วงยางแฟนซี
✅ รถรับส่งฟรี ไป-กลับ ที่พัก-จุดขึ้นเรือ (ภายในเกาะล้าน)
✅ เมนูซาซิมิขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ​ที่หาได้ในแต่ละวัน
✅ คายัคใส
✅ ประกันอุบัติเหตุ​
เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท