รหัส package : CT0056

📍 สถานที่ : เกาะมันนอก จังหวัดระยอง ⏲️ ระยะเวลา : Package 3 วัน 2 คืน 💰 ราคา : เริ่มต้น 6,500 บาท / ท่าน

การพักผ่อนแบบธรรมชาติเรียบง่าย สไตล์ชาวเกาะ บรรยากาศเงียบสงบ หาดทรายสีขาว น้ำทะเลใส เพียงแค่คุณมีเวลาและใจที่พร้อมกับการติดเกาะ เกาะมันนอก ไพรเวทไอร์แลนด์

[ เงื่อนไขการเข้าพัก ]

– ระบุวันเข้าพักก่อนเดินทางล่วงหน้า 30 วัน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ห้องพักเต็ม

– หากระบุวันเข้าพักทันที ชำระเต็ม 100%

– ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาไทยบาทสุทธิต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีแล้ว

– ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อการเข้าพัก

– ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

 [ รูปแบบห้องพัก ]

✨ห้อง GARDEN VIEW BUNGALOW ราคาเริ่มต้นที่ 6,500 บาท/ ท่าน

✨ห้อง BEACHFRONT BUNGALOW ราคาเริ่มต้นที่ 7,250 บาท/ ท่าน

[ Extra Bed ]

▶️ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 2,700 บาท / ท่าน

▶️ เด็ก (อายุ 5-11ปี) 1,350 บาท / ท่าน

 

[ หมายเหตุ ]

• ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาไทยบาทสุทธิต่อวิลล่าต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีแล้ว

• ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อการเข้าพัก

• ราคาแพ็คเกจนี้สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย

• ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

• ราคาแพ็คเกจนี้สําหรับชําระเงินเต็มจํานวนภายในงาน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลื่อน กําหนดวันที่เข้าพักนอกเหนือแพ็คเกจ

✅ เรื่อไป-กลับ จากท่าเรือแหลมตาล-โรงแรม

✅ อาหาร 3 มื้อ ไม่รวมเครื่องดื่ม

✅ Activity ในโรงแรม *ไม่รวมคันเบ็ดไว้ตกปลารอบเกาะ

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด และ หากลูกค้าระบุวันเข้าพัก ต้องชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดทันที
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท