รหัสกิจกรรม : CT0095

📍 สถานที่ : เกาะล้าน พัทยา 💰 ราคา : เริ่มต้น 8,299 บาท
  • เล่นเรือหางยาว กินกุ้งมังกร ปังๆแบบเหมาลำไปเลย!!!

 

มีให้เลือก 2 รอบ รอบละ 4 ชั่วโมง 🌞รอบเช้า 9.00-13.00 น 🌥️ รอบบ่าย 14.00-18.00 น.
 
 

ราคา

เหมาลำ 8,299 บาท (ปกติ 12,000 บาท)
– ขึ้นได้ 1-4 คน
– คนต่อไป คิดเพิ่มคนละ 699 บาท​

มัดจำ 50% ของราคา ส่วนที่เหลือชำระ 15 วันก่อนวันเดินทาง

 

✅ Welcome drink 🍹 ✅ Sparkling wine Prosecco (จากอิตาลี) 🍷 ✅ Set Seafood ✅ กุ้งมังกรซาซิมิ ✅ แซนวิช 🥪 ✅ Soft drink (น้ำอัดลม) ✅ Beach picnic Set ✅ Sun deck ✅ Marshall Bluetooth ✅ หน้ากากดำน้ำ 🤿 ✅ เสื้อชูชีพ ✅ ผ้าเช็คตัว ✅ ซับบอร์ดใส ✅ Sup Board ✅ เตียงผ้าใบ (เกาะสาก) ✅ เซ็ตเบาะบนเรือ ✅ น้ำดื่ม ✅ ผลไม้ตามฤดูกาล 🍊 ✅ กระติกพร้อมน้ำแข็ง ✅ กล้องใต่น้ำฟรี ✅ ผู้ช่วยส่วนตัวบริการบนเรือ 1ท่าน
เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ 1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด 2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1 3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น 4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด 5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี 6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท 7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท