รหัส package : CT0046

📍 สถานที่ : เกาะกูด จ.ตราด ⏲️ ระยะเวลา : Package 3 วัน 2 คืน 💰 ราคา : เริ่มต้น 3,999 บาท

รีสอร์ทที่เต็มไปด้วยพรรณไม้อันหลากหลายและล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติแห่งนี้ ที่ยังคงรูปความสวยงามอย่างแท้จริงของบังกะโลสไตล์น่ารักแบบญี่ปุ่น โดยมิได้แต่งแต้มใดๆเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีสถานที่และส่วนต่างๆโดยรอบมาให้ได้ชมทั่วทั้งเกาะแห่งนี้

เงื่อนไขการเข้าพัก
– ราคานี้สำหรับ 2 ท่าน ขึ้นไป
– หากต้องการเข้าพัก 1 ท่าน ชาร์จเพิ่ม 1,500 บาท
– เข้าพักได้ถึง 15 ตุลาคม 2564
– ระบุวันเข้าพักก่อนเดินทางล่วงหน้า 30 วัน
– หากระบุวันเข้าพักทันที ชำระเต็ม 100%
– ราคารวมภาษีและค่าบริการแล้ว
– พักได้ทุกวันหยุดยาว และเสาร์-อาทิตย์
กรณีต้องการอัพห้องเป็น seaview บวกเพิ่มห้องละ 1,000 บาท ( ท่านละ 500 บาท )

ราคาเริ่มต้นที่
2,499 บาท ต่อท่าน

เงื่อนไขเพิ่มเติม
– เด็ก 0-3 ปี ฟรี
– เด็ก 4-9 ปี บวกเพิ่ม 1,500.-
– ผู้ใหญ่ เตียงเสริม ราคา 1,500.-

✅  ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
✅  ประกันเดินทาง ประกันชีวิต
✅  ตั๋วเรือไป-กลับเกาะกูด
✅  ฟรี!! คายัค แพดเดิลบอร์ด อุปกรณ์ดำน้ำ

การชำระเงิน
– หากลูกค้าระบุวันเข้าพัก ต้องชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดทันที

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท