รหัสกิจกรรม : CT0038

📍 สถานที่ : Sea Life Bangkok Ocean World

⏲️ ระยะเวลา : 20 นาที

💰 ราคา : เริ่มต้น 5,800 บาท

  • มากระตุ้นอะดรีนาลีนด้วยการวัดใจกับการดำดิ่งลงไป ประจันหน้ากับฉลามเสือทราย ฉลามครีบดำ ฉลามเสือดาว กระเบนหลังดำ กระเบนนก และสิ่งมีชีวิตอีกหลากหลายสายพันธุ์ ที่รอท้ายทายให้เหล่าผู้กล้าเข้ามาทดสอบ
  • เผชิญหน้ากับจ้าวแห่งท้องทะเลพร้อมกับครูฝึกมากประสบการณ์
  • ดำน้ำลึก 5 เมตร นาน 20 นาที

สถานที่

sea life bangkok ocean world Zone :: ฉลามกับซากเรือ

Map :: https://g.page/sea-life-bangkok-ocean-world-554?share

เวลาเปิด-ปิด

เปิดทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 10:30 ถึง 18:00ค่ากิจกรรมไม่รวมกับบัตรเข้าชม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ไม่มีประสบการณ์ดำน้ำ :: 6,900 บาท

มีใบอนุญาติดำน้ำ-Beginner :: 6,400 บาท ไม่ได้ดำน้ำมา 1 ปี แล้ว

มีใบอนุญาติดำน้ำ-Regular diver :: 5,800 บาท

ข้อกำหนดที่ควรทราบ

1. ห้ามเอากล้องทุกชนิดลงไปดำน้ำ

2. ต้องมีการตรวจร่างกายก่อนลงดำน้ำ

3. การดำน้ำลึกต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและอาจเป็นอันตรายได้หากคุณมีโรคประจำตัว หรือมีปัญหาทางการแพทย์

4. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวันที่จะดำน้ำ

5. ห้ามขึ้นเครื่องบนภายใน 12 ชั่วโมงก่อนดำน้ำ

6. คุณต้องมีทักษะการว่ายน้ำ

7. สามารถเข้าชม sea life ทั้งหมดทุกโซน (13 Zone) ฟรี มูลค่า 1,180 บาท

8. นำรูปถ่ายใบอนุญาติดำน้ำเพื่อมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่

9. 1 วัน รับแค่ 6 dive เท่านั้น วันละ 3 รอบ รอบละ 2 คน เวลา 11.00,13.00,16.00

ไม่มีประสบการณ์ดำน้ำ :: 6,900 บาท

Introductory Program 6,900 baht Introduction to scuba diving training session Dive Brief and 30 min Oceanarium tank dive All equipment is supplied by Planet Scuba, including a full length wetsuit De-brief and certificate Free admission to Bangkok Sea Life Ocean World Suitable for first time divers

มีใบอนุญาติดำน้ำ-Beginner :: 6,400 บาท ไม่ได้ดำน้ำมา 1 ปี แล้ว

Scuba Tune Up 6,400 baht Refresher training & shallow skills session Dive Brief and 30 min Oceanarium dive All equipment is supplied by Planet Scuba, including a full length wetsuit Debrief & Certificate Free admission to Bangkok Sea Life Ocean World Suitable for qualified divers who have had logged less than 10 dives / no dives for 12 months

มีใบอนุญาติดำน้ำ-Regular diver :: 5,800 บาท

Experienced Diver Program 5,800 baht Shark awareness brief (origins of sharks, reproduction, identification etc.) Dive Brief and 30 min Oceanarium tank dive All equipment is supplied by Planet Scuba, but divers can bring own mask and full length wetsuit if they prefer) Debrief & Certificate Free admission to Bangkok Sea Life Ocean World Certified divers only

ประกันภัย
✅ ชุดและอุปกรณ์ดำน้ำ

✅ ครูฝึกที่มากประสบการณ์

✅ ดำน้ำลึก 5 เมตร

✅ ใช้เวลาในการดำ 20 นาที

✅ สามารถนำกล้องให้พนักงานถ่ายรูปได้ ฟรี!

✅ ชุดว่ายน้ำมีขายที่ sea life ชุดละ 200 บาท

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท