รหัส package : CT0051

📍 สถานที่ : จังหวัดภูเก็ต ⏲️ ระยะเวลา : Package 3 วัน 2 คืน 💰 ราคา : เริ่มต้น 13,290 บาท / ท่าน

[ เงื่อนไขการเข้าพัก ]

– ระบุวันเข้าพักก่อนเดินทางล่วงหน้า 30 วัน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ห้องพักเต็ม

– หากระบุวันเข้าพักทันที ชำระเต็ม 100%

– ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาไทยบาทสุทธิต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีแล้ว

– ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อการเข้าพัก

– ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

– ราคาแพ็คเก็จนี้เฉพาะคนไทย และ ต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น (สำหรับชาวต่างชาติต้องแสดงใบอนุญาตทำงานเมื่อทำการจอง)

– สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้โดยแจ้งให้โรงแรมทราบล่วงหน้า 15 วันขึ้นไปก่อนวันเข้าพักที่จองไว้

 

[ รูปแบบห้องพัก ]

✨Package 1 : Wonderful Escape

ห้อง Clay Pool Cottages

ห้อง Tent pool villa

ห้อง Tree Pool House

ห้อง Bird’s Nest Pool Villa

✨Package 2 : Remarkable Experience

ห้อง Clay Pool Cottages

ห้อง Tent pool villa

ห้อง Tree Pool House

ห้อง Bird’s Nest Pool Villa

✨Package 1 : Wonderful Escape

ห้อง Clay Pool Cottages ราคา 13, 290 บาท/ท่าน

ห้อง Tent pool villa ราคา 15,000 บาท/ท่าน

ห้อง Tree Pool House ราคา 16,500 บาท/ท่าน

ห้อง Bird’s Nest Pool Villa ราคา 17,775 บาท/ท่าน

✨Package 2 : Remarkable Experience

ห้อง Clay Pool Cottages ราคา 16,550บาท /ท่าน

ห้อง Tent pool villa ราคา 18,000 บาท/ท่าน

ห้อง Tree Pool House ราคา 19,500 บาท/ท่าน

ห้อง Bird’s Nest Pool Villa ราคา 21,000 บาท/ท่าน

 

[ Extra Bed ]

📢📢 เสริมได้เฉพาะห้อง Tree pool house กับ Bird’s nest

🔰ราคาแพ็คเกจ Wonderful Escape Promotion

🔰 ซึ่งราคาใหม่นี้ ลูกค้าที่เป็น extra person จะได้ อาหารเช้า และรับสิทธิ์ของตัว One time Afternoon Tea ตามแพ็คเก็จ

🔶Package inclusive for extra person (adult)

🔸Daily Breakfast

🔸 One time Afternoon Tea

⛔ราคา Extra Person Charge 8,800 บาท/ท่าน/แพ็ค3D2N

🔶Package inclusive for child aged 4-12 years old

🔸Daily Breakfast

🔸One time Afternoon Tea with soft drink or blended juice

⛔ราคา Extra Person Charge Child under 12 years with an Extra Bed 8,400 บาท/ท่าน/แพ็ค3D2N

⛔Child under 12 years sharing bed with parents 1,600 บาท/ท่าน/แพ็ค3D2N

 

 

📢📢 เสริมได้เฉพาะห้อง Tree pool house กับ Bird’s nest

🐷🥬ราคาแพ็คเกจ remarkable experience​

🐷🥬 ซึ่งราคาใหม่นี้ ลูกค้าที่เป็น extra person จะได้ อาหารเช้า และรับสิทธิ์ของตัว One time Moo Kra-Tha BBQ Dining (food only) และ One time 60 minute Harmonising Massage ตามแพ็คเก็จ

🔶Package inclusive for extra person (adult)

🔸Daily breakfast

🔸One time Moo Kra-Tha BBQ Dining (food only)

🔸 One time 60 minute Harmonising Massage

⛔️ราคา Extra Person Charge 11,900 บาท/ท่าน/แพ็ค3D2N

🔶Package inclusive for child aged 4-12 years old

🔸Daily breakfast

🔸One time Moo Kra-Tha BBQ Dining (food only)

⛔️ราคา Extra Person Charge Child under 12 years with an Extra Bed 9,950 บาท/ท่าน/แพ็ค3D2N

⛔️Child under 12 years sharing bed with parents 3,150 บาท/ท่าน/แพ็ค3D2N

✨Package 1 : Wonderful Escape✨

✅ Personalized villa host service

✅ afternoon tea set 1 set สำหรับ 2ท่าน / ห้อง

✅ Welcome Gourmet Drink

✅ Daily breakfast

✅ Daily fresh tropical fruit

✅ Free Non Alcoholic – Minibar (daily refill)

✨Package 2 : Remarkable Experience ✨

✅ Personalized villa host service

✅ Moo Kra-Tha BBQ Dining (food only) 1 set สำหรับ 2 ท่าน/ห้อง ** หมายเหตุ สามารถเลือกได้ 1 เซตเมนู สำหรับ 2 ท่าน**

✅ Harmonising Massage 60 นาที สำหรับ 2 ท่าน

✅ Welcome Gourmet Drink

✅ Daily breakfast

✅ Daily fresh tropical fruit

✅ Free Non Alcoholic – Minibar (daily refill)

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด และ หากลูกค้าระบุวันเข้าพัก ต้องชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดทันที
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท