รหัส package : CT0045

📍 สถานที่ : เกาะหมาก จังหวัดตราด ⏲️ ระยะเวลา : Package 3 วัน 2 คืน 💰 ราคา : เริ่มต้น 2,499 บาท / ท่าน

ที่พักเกาะหมาก บังกะโล สไตล์ Loft อพาร์ทเมนต์ สไตล์ โมเดิร์น ห้องพักใจกลางเมืองเกาะหมาก บรรยากาศเป็นกันเอง

[ เงื่อนไขการเข้าพัก ]

– ราคานี้สำหรับ 2 ท่าน ขึ้นไป

– ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า

– หากต้องการเข้าพัก 1 ท่าน ชาร์จเพิ่ม 550 บาท

– เข้าพักได้ถึง 31 ตุลาคม 2564

– ระบุวันเข้าพักก่อนเดินทางล่วงหน้า 30 วัน

– หากระบุวันเข้าพักทันที ชำระเต็ม 100%

– ราคารวมภาษีและค่าบริการแล้ว

ราคาต่อท่าน

– 2,499 บาท ต่อท่าน

Extra Bed
– เด็ก 0-4 ปี ฟรี

– เด็ก 5-9 ปี บวกเพิ่ม 1,500.-

– ผู้ใหญ่ เตียงเสริม ราคา 2,000.-

 

ราคาจอง

799 บาท/ท่าน

✅ ที่พักบนเกาะหลับสบาย 2 คืน (บ้านคุณหน่อย)

✅ ประกันเดินทาง ประกันชีวิต

✅ ตั๋วเรือไป-กลับเกาะหมาก

✅ ตั๋วเรือไปกลับจากเกาะหมากไปเกาะขาม

✅ รวมค่าขึ้นเกาะขาม

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด และ หากลูกค้าระบุวันเข้าพัก ต้องชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดทันที
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท