รหัส package : CT0001

📍 สถานที่ : เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี ⏲️ ระยะเวลา : Package 2 วัน 1 คืน 💰 ราคา : เริ่มต้น 2,999 บาท / ท่าน

ตระการตาไปกับฉากหลังภูเขาหินปูน ตั้งตระหง่านท่ามกลางทะเลสาบสีมรกต เผยให้เห็นทัศนียภาพและความงดงามที่แท้จริงของเขื่อนเชี่ยวหลาน รีสอร์ทกลางทะเลสาบที่หรูหราแห่งนี้ ตั้งอยู่ใจกลางเขื่อนเชี่ยวหลานพันวารีย์ รีสอร์ทเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาพักผ่อนอย่างคุ้มค่า ห่างไกลจากความวุ่นวาย

[ เงื่อนไขการเข้าพัก ]

– ราคานี้สำหรับ 2 ท่าน ขึ้นไป

– พักได้สูงสุดห้องละ 5 ท่าน

– หากต้องการเข้าพัก 1 ท่าน ชาร์ทเพิ่ม 3,499 บาท

– เข้าพักได้ถึง 31 มีนาคม 2565

– ราคานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน

– ราคาดังกล่าวเป็นลักษณะ join group

– ระบุวันเข้าพักก่อนเดินทางล่วงหน้า 30 วัน

– หากระบุวันเข้าพักทันที ชำระเต็ม 100%

– ราคารวมภาษีและค่าบริการแล้ว

– วันหยุดยาวและวันนักขัตฤกษ์ บวกเพิ่มคนละ 1,000 บาท

[ หมายเหตุ ]

– เครื่องปรับอากาศ 17.00-9.00 น.

– พัดลม 24 ชม.

– เฉพาะกลางวัน ปลั๊กไฟ 1 จุด

 

[ เงื่อนไขการเลื่อนวันเข้าพัก ]

ช่วงช่วงสถานการณ์ปกติ
– แจ้งเลื่อนวันเข้าพักอย่างน้อล่วงหน้า 15 วัน
ช่วงสถานการณ์โควิด
– แจ้งเลื่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 2 วัน
– เลื่อนได้ไม่จำกัดครั้ง จนถึงปี 2565
– หากมีคำสั่งปิดจังหวัดสุราษฏ์ฯ ปิดเขื่อนเชี่ยวหลาน แล้วไม่สามารถมาได้ ทางที่พักยินดีคืนเงิน

[ ราคา ]

แพ Garret

เข้าพัก 2-3 คน : ท่านละ 3,499 บาท

เข้าพัก 4-5 คน : ท่านละ 2,999 บาท

* หากลูกค้ามาเป็นกรุ๊ปทัวร์เริ่มต้นที่ 10 ท่าน แล้วมีไกด์มาด้วย ทางที่พักมีห้องสำหรับไกด์ฟรี 1 ห้อง/ท่าน หากมีไกด์มากกว่า 1 คน คิดเพิ่มท่านละ 1,000-1,500 บาท

หากลูกค้าระบุวันเข้าพัก ต้องชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดทันที

 

[ ค่าบริการรถรับส่ง ]

ระหว่าง ท่าเรือ : สนามบิน, สถานีรถไฟ, สถานีขนส่ง,ตัวเมือง

->ช่วงสถานการณ์ปกติ ( join group )

– ราคา 500 บาท/ท่าน ไปและกลับ

-> ช่วงสถานการณ์โควิด ( private )

– ราคา 1800/คัน/เที่ยว สำหรับ 1-10 ท่าน/คัน

* หมายเหตุ – ในกรณีลูกค้าซื้อรถเพิ่ม ก็จะได้โปรแกรมแวะเที่ยว แวะซื้อของฝากเช่นเดียวกับในโปรแกรมที่แจ้งไว้

✅ เรือรับ-ส่ง

✅ อาหาร 3 มื้อ (มื้อเที่ยง / มื้อเย็น / มื้อเช้า)

✅ ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย

✅ ล่องเรือชมสัตว์ป่ายามเช้า

✅ ค่าธรรมเนียมอุทยาน

✅ ประกันภัยการเดินทาง

✅ เรือคายัค

✅ เสื้อชูชีพ

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด และ หากลูกค้าระบุวันเข้าพัก ต้องชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดทันที
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท