รหัสกิจกรรม : CT0075

📍 สถานที่ : อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่

⏲️ ระยะเวลา : 30 นาที

🧍 จำนวนผู้เล่น : รอบละไม่เกิน 4 คน

💰 ราคา : เริ่มต้น 3,500 บาท

  •  บิน Paramotor ที่ความสูงกว่า 1,500 ฟุต นานถึง 20-25 นาที
  • ชมวิวสูงๆ สวยๆ แบบ 360 องศา ณ อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
  • บันทึกทุกความรู้สึกและบรรยากาศตลอดทุกวินาทีที่เราบินอยู่บนทัองฟ้าด้วย GoPro HERO9
  • ฟรี!! บริการรับส่ง จากที่พัก จนถึง สนามกิจกรรม (เฉพาะในตัวเมือง เชียงใหม่)

 

การรับส่ง

มีบริการรับส่ง จากที่พัก (เฉพาะในตัวเมือง เชียงใหม่) จนถึง สนามกิจกรรม ฟรี

 

 

ราคารวมประกันภัย
ราคาต่อ 1 ท่าน เพิ่มตากล้องสามารถถ่ายรูปได้สำหรับ 2 ท่านโดยตากล้องจะบินแยกอีก 1 ลำเพื่อตามถ่ายรูปให้

ราคาท่านละ 3,500 บาท 

เพิ่มตากล้อง 2500 บาท (ตากล้อง 1 ลำบินถ่ายได้ 2 ท่าน)

รถรับส่งฟรีสำหรับท่านที่ทำกิจกรรม ผู้ติดตามเพิ่มค่ารถรับส่งท่านละ 200 บาท
*ราคาโปรโมชั่นไม่รวมบริการรถรับส่ง

 

ประกันภัย
กรณีเกิดอุบัติเหตุรักษาฟรี 800,000 บาท

กรณีเสียชีวิต 1,700,000 บาท

 รวมรูปและวิดีโอจากโกโปร (มุมเซลฟี่)

 อุปกรณ์ทุกอย่าง ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการบิน

 นักบิน Paramotor ซึ่งทุกคนมี license

เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ
1. จะต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ตามจำนวนที่ได้กำหนด
2. การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ชื่อบัญชี บริษัท ครอนนิค ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด เลขบัญชี 820-292098-1
3. ตั๋วจองสิทธิ์ ใช้จองสิทธิ์โปรโมชั่นหรือข้อตกลงพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้เดินทางจะต้องยื่นตั๋วจองสิทธิ์ให้กับเจ้าของกิจการนั้น ๆ เพื่อเลือกวันเข้าพักเดินทางโดยการชำระค่ามัดจำมิได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์แต่อย่างใด ทางเจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนด
5. หลังจากผู้เดินทางชำระตั๋วจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. สามารถขายสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จะต้องแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์ก่อนทุกครั้งและมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ครั้งละ 100 บาท
7. ในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีการแจ้งกับทางผู้ออกตั๋วจองสิทธิ์จะถือว่าตั๋วจองสิทธิ์ใบนั้นเป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันเล่นกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของ COVID หรือเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันเล่นอย่างน้อย 7 วัน หากแจ้งช้ากว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 100 บาท
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

CT0075 - กิจกรรม Paramotor จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง)
Average rating:  
 0 reviews